Komunikaty Zarządu

Sprawozdanie z zebrania zarządu 07.01.2020

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

Zarząd II STO – 07.01.2020

 1. Omówienie planów inwestycyjnych w szkole. Dyskusja w przedmiocie zewnętrznego finansowania inwestycji krótko i długoterminowych.

 2. Informacja dyrekcji szkoły o wynikach finansowych po trzech miesiącach bieżącego roku szkolnego.

 3. Informacja dyrekcji szkoły o statusie rekrutacji do klas pierwszych i zerowych.

 4. Informacja dyrekcji szkoły o zmianach kadrowych w szkole.

 5. Informacja dyrekcji szkoły o planie wydarzeń w szkole na nadchodzące miesiące.

 6. Omówienie stanu zabezpieczeń p/poż w szkole.

 7. Dyskusja w przedmiocie przedłużenia umowy użyczenia budynku oraz agendy spotkania z władzami miasta w tej sprawie.

Sprawozdanie z zebrania zarządu 04.09.2019

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

Zarząd II STO – 04.09.2019

 1. Omówienie pilnych tematów remontowo – inwestycyjnych:

  - obłożenie komina
  - izolacje przeciwwodne fundamentów
  - podparcie stopu pod przejazdem
  - zbadanie stanu gzymsu budynku od strony lasku
  - odwodnienie skarpy przy Sali Gimnastycznej

oraz ustalenie dalszych kroków do podjęcia w zakresie poszczególnych tematów.

 1. Omówienie bieżących spraw II STO na podstawie informacji od Dyrekcji Szkoły.

 2. Informacja o statusie przygotowań szkoły w obchodach XXX-lecia szkół społecznych w Gdańsku.

 3. Dyskusja w temacie uchwały o pomocy dla rodzin w II STO w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

 4. Informacja Dyrekcji Szkoły w przedmiocie terminów zamknięcia roku obrachunkowego oraz dyskusja w temacie zasad audytu sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z zebrania zarządu 23.05.2019

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

1. Informacja i dyskusja o przygotowaniach szkoły do udziału w obchodach dorocznej Konferencji Dyrektorów Szkół i Prezesów Kół STO 25-27.10.2019 oraz uhonorowania XXX-lecia szkół społecznych w Gdańsku. Wydarzenie współorganizowane przez trzy szkoły społeczne w Gdańsku.
2. Informacja Dyrekcji Szkoły o realizacji zmian wynagrodzeń w roku szkolnym 2019/2020.
3. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości czesnego w roku szkolnym 2019/2020.
4. Dyskusja w temacie projektu i konsultacji procesu zmian wynagrodzeń.
5. Informacja Dyrekcji Szkoły o siatce godzin na rok 2019/2020 i przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu siatki godzin na rok 2019/2020.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków do stowarzyszenia STO.
7. Omówienie innych spraw bieżących szkoły.

Sprawozdanie z zebrania zarządu 28.02.19

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

Zarząd II STO – 28.02.2019

 1. Prezentacja Dyrekcji Szkoły i Głównej Księgowej danych finansowych II STO, wykonania za 5 miesięcy 2018/2019, symulacji kosztów w roku 2019/2020 wraz z planem zatrudnienia.

 1. Dyskusja w kwestiach sygnalizowanych przez Walne Zgromadzenie z dnia 05.02.2019: systemu wynagrodzeń pracowników, poziomów inwestycji, źródeł przychodów, szans i zagrożeń w otoczeniu szkoły, konkurencyjności szkoły i oferty edukacyjnej, ochrony personelu.

 1. Omówienie wpływu likwidacji gimnazjum na sytuację szkoły.

 1. Dyskusja na temat sposobu zwiększenia przychodów szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

 1. Przygotowanie informacji dla Rady Rodziców na spotkanie 13.03.2019.

 1. Ustalenie konieczności kontynuowania prac w zakresie systemu wynagrodzania na kolejnych spotkaniach Zarządu II STO.

II STO | Kartuska 245B Gdańsk

Zebranie zarządu 24.01.2019

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

24 stycznia 2019 roku
czas podsumowań

1. Podsumowanie trzyletniej pracy i osiągnięć z działalności Zarządu.
2. Omówienie sytuacji Szkoły wobec tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
3. Podsumowania i przygotowanie się do Walnego Zgromadzenia Koła STO.
4. Omówienie pilnych spraw na nadchodzące miesiące w związku z końcem kadencji obecnego Zarządu.

Sprawozdanie z zebrania 23.11.2018

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

1. Krótkie sprawozdanie z Konferencji STO w Szczecinie - 26-28.10.2018.
2. Wyróżnienie i gratulacje dla Pana dyrektora, który na Koferencji w Szczecinie otrzymał od Głównego Zarządu Stowarzyszenia STO srebrną odznakę STO.
3. Spotkanie z członkami Komisji Rewizyjnej w sprawie budżetu szkoły.
4. Omówienie przygotowań do obchodów 30-lecia Szkoły, październik 2019r. Konferencja STO w Gdańsku.
5. Ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia, 5 luty 2019r.
6. Bieżące tematy.

Zebranie zarządu 2.10.2018 godz.17.00

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

Tematy podejmowane na zebraniu:
1. Odpowiedź na prośbę o obniżeniu czesnego dla dziecka z powodu śmierci Taty.
2. Przyczyny opóźnień, braku pracowników na terenie budowy - sala gimnastyczna.
3. Omówienie programu wyjazdu - Konferencja w Szczecinie oraz propozycje na przyszłoroczną Konferencję, której będziemy gospodarzami.
4. Akcja sprzątania świata - akces szkoły.
5. Patron szkoły - propozycje i konsultacje.
6. Bieżące tematy.

Komunikaty zarządu

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

17.04.2018 Zarząd

1. Zapoznanie się z projektem planowanych remontów w szkole.

2. Koncepcja szkoły 16-to odziałowej, plan zwiększenia ilości oddziałów w roku 2019.

3. Przymiarka do siatki godzin na każdy przedmiot, przestrzeń edukacyjna w szkole ?!?

4. RODO- procedury wdrażania w szkole i w Stowarzyszeniu STO.

5. Propozycja przyłączenia się szkoły do wrześniowej Akcji Sprzątania Świata.

15.05.2018 Zarząd

1. Głosowanie.

a) Uchwała dotycząca siatki godzin

b) Uchwała dotycząca podwyżki czesnego

23.05.2018 odbędzie się spotkanie Zarządu z Radą Rodziców

FILMY: O NAS

 •  
 •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

 •   
 •   
 •   
 •   
 •