Komunikaty Zarządu

Sprawozdanie z zebrania zarządu 23.05.2019

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

1. Informacja i dyskusja o przygotowaniach szkoły do udziału w obchodach dorocznej Konferencji Dyrektorów Szkół i Prezesów Kół STO 25-27.10.2019 oraz uhonorowania XXX-lecia szkół społecznych w Gdańsku. Wydarzenie współorganizowane przez trzy szkoły społeczne w Gdańsku.
2. Informacja Dyrekcji Szkoły o realizacji zmian wynagrodzeń w roku szkolnym 2019/2020.
3. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości czesnego w roku szkolnym 2019/2020.
4. Dyskusja w temacie projektu i konsultacji procesu zmian wynagrodzeń.
5. Informacja Dyrekcji Szkoły o siatce godzin na rok 2019/2020 i przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu siatki godzin na rok 2019/2020.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków do stowarzyszenia STO.
7. Omówienie innych spraw bieżących szkoły.

Sprawozdanie z zebrania zarządu 28.02.19

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

Zarząd II STO – 28.02.2019

 1. Prezentacja Dyrekcji Szkoły i Głównej Księgowej danych finansowych II STO, wykonania za 5 miesięcy 2018/2019, symulacji kosztów w roku 2019/2020 wraz z planem zatrudnienia.

 1. Dyskusja w kwestiach sygnalizowanych przez Walne Zgromadzenie z dnia 05.02.2019: systemu wynagrodzeń pracowników, poziomów inwestycji, źródeł przychodów, szans i zagrożeń w otoczeniu szkoły, konkurencyjności szkoły i oferty edukacyjnej, ochrony personelu.

 1. Omówienie wpływu likwidacji gimnazjum na sytuację szkoły.

 1. Dyskusja na temat sposobu zwiększenia przychodów szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

 1. Przygotowanie informacji dla Rady Rodziców na spotkanie 13.03.2019.

 1. Ustalenie konieczności kontynuowania prac w zakresie systemu wynagrodzania na kolejnych spotkaniach Zarządu II STO.

II STO | Kartuska 245B Gdańsk

Zebranie zarządu 24.01.2019

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

24 stycznia 2019 roku
czas podsumowań

1. Podsumowanie trzyletniej pracy i osiągnięć z działalności Zarządu.
2. Omówienie sytuacji Szkoły wobec tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
3. Podsumowania i przygotowanie się do Walnego Zgromadzenia Koła STO.
4. Omówienie pilnych spraw na nadchodzące miesiące w związku z końcem kadencji obecnego Zarządu.

Sprawozdanie z zebrania 23.11.2018

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

1. Krótkie sprawozdanie z Konferencji STO w Szczecinie - 26-28.10.2018.
2. Wyróżnienie i gratulacje dla Pana dyrektora, który na Koferencji w Szczecinie otrzymał od Głównego Zarządu Stowarzyszenia STO srebrną odznakę STO.
3. Spotkanie z członkami Komisji Rewizyjnej w sprawie budżetu szkoły.
4. Omówienie przygotowań do obchodów 30-lecia Szkoły, październik 2019r. Konferencja STO w Gdańsku.
5. Ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia, 5 luty 2019r.
6. Bieżące tematy.

Zebranie zarządu 2.10.2018 godz.17.00

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

Tematy podejmowane na zebraniu:
1. Odpowiedź na prośbę o obniżeniu czesnego dla dziecka z powodu śmierci Taty.
2. Przyczyny opóźnień, braku pracowników na terenie budowy - sala gimnastyczna.
3. Omówienie programu wyjazdu - Konferencja w Szczecinie oraz propozycje na przyszłoroczną Konferencję, której będziemy gospodarzami.
4. Akcja sprzątania świata - akces szkoły.
5. Patron szkoły - propozycje i konsultacje.
6. Bieżące tematy.

Komunikaty zarządu

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

17.04.2018 Zarząd

1. Zapoznanie się z projektem planowanych remontów w szkole.

2. Koncepcja szkoły 16-to odziałowej, plan zwiększenia ilości oddziałów w roku 2019.

3. Przymiarka do siatki godzin na każdy przedmiot, przestrzeń edukacyjna w szkole ?!?

4. RODO- procedury wdrażania w szkole i w Stowarzyszeniu STO.

5. Propozycja przyłączenia się szkoły do wrześniowej Akcji Sprzątania Świata.

15.05.2018 Zarząd

1. Głosowanie.

a) Uchwała dotycząca siatki godzin

b) Uchwała dotycząca podwyżki czesnego

23.05.2018 odbędzie się spotkanie Zarządu z Radą Rodziców

Informacje z ostatnich zebrań zarządu

Opublikowano w Komunikaty Zarządu

23 listopad omówienie realizacji budżetu 2016/2017 zatwierdzenie planu budżetu 2017/2018

24 do 26 listopad uczestnictwo w Gali 30-lecia Społecznego Towarzystwa Oświatowego uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach zaproponowych przez Organizatorów Konferencji

24 stycznia prezentacja analizy wyników egzaminów gimnazjalnych na tle innych szkół z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej i porównanie z wynikami z poprzednich lat

SPOTANIE ZARZĄDU 2 STO w GDAŃSKU 21 WRZEŚNIA 2017 ROK

Opublikowano w Komunikaty Zarządu


1. Oględziny budynku szkoły po wakacyjnym remoncie i kontrola dokumentów powykonawczych dotyczących wykonanych prac budowlanych.
2. Tematy dotyczące przyszłości szkoły:
- Realizacja placu zabaw w lasku – termin do 15 października 2017 r.
- Zakup i-padów dla celów edukacyjnych, szerokopasmowy dostęp do internetu
- 2019rok. Wygaśnięcie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego na rzecz Zespołu Przedszkolno-Szkolnego. Plan przygotowania budynku na uruchomienie od września 2019 przedszkola 3-oddziałowego.
- Możliwość przedłużenia nieodpłatnego użyczenia od miasta budynku szkoły z przylegającym terenem?!

FILMY: O NAS

 •  
 •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

 •  
 •  
 •  
 •  
 •