Parlament

Parlament Uczniowski

Opublikowano w Parlament

Plan pracy parlamentu szkolnego na rok szkolny 2019/2020

Cel główny: Zaangażowanie uczniów w działalność na rzecz szkoły

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie w uczniach zdolności przywódczych.
 • Zachęcanie do dzielenia się własnymi pomysłami.
 • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
 • Zachęcenie do dbania o rozwój szkoły.
 • Ukazanie uczniom możliwości parlamentu szkolnego.
 • Wzmacnianie postaw konsekwentnych.
 • Propagowanie zachowań społecznych, jak świadomy i dobrowolny udział w wolnych wyborach.

Plan działań parlamentu na rok szkolny 2016/2017 opierać się będzie na wywiadzie, który nauczyciel przeprowadzi z uczniami na pierwszym zebraniu parlamentu. Proponowana przeze mnie działalność parlamentu zakłada:

 • Organizowanie imprez szkolnych;
 • Dbanie o dobro uczniów;
 • Występowanie z propozycjami przedstawionymi przez uczniów na zebraniach rady pedagogicznej;
 • Wspomaganie uczniów w realizacji zaproponowanych przez nich działań;
 • Regularne spotkanie z członkami parlamentu szkolnego oraz z przedstawicielami klas;

Skład parlamentu szkolnego

W skład parlamentu klas 4-6 wchodzą

Przewodnicząca - Kalina Krzaczyńska

zastępcy:

 Szymon Frączek

Antonina Dudek

Wiktoria Zdanowska

 

Parlament KLAS 7-8 w tym roku reprezentują

Przewodnicząca - Mira Najda 

Zastępcy:

Lena Sawicka

Marcin Opaliński

Marta Walter

Zadania Parlamentu Szkolnego

Opublikowano w Parlament

Plan pracy parlamentu szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Cel główny: Zaangażowanie uczniów w działalność na rzecz szkoły.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie w uczniach zdolności przywódczych.
 • Zachęcanie do dzielenia się własnymi pomysłami.
 • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
 • Zachęcenie do dbania o rozwój szkoły.
 • Ukazanie uczniom możliwości parlamentu szkolnego.
 • Wzmacnianie postaw konsekwentnych.
 • Propagowanie zachowań społecznych, jak świadomy i dobrowolny udział w wolnych wyborach.

Plan działań parlamentu na rok szkolny 2016/2017 opierać się będzie na wywiadzie, który nauczyciel przeprowadzi z uczniami na pierwszym zebraniu parlamentu. Proponowana przeze mnie działalność parlamentu zakłada:

 • Organizowanie imprez szkolnych;
 • Dbanie o dobro uczniów;
 • Występowanie z propozycjami przedstawionymi przez uczniów na zebraniach rady pedagogicznej;
 • Wspomaganie uczniów w realizacji zaproponowanych przez nich działań;
 • Regularne spotkanie z członkami parlamentu szkolnego oraz z przedstawicielami klas;

Jakub Jasiński

Raport z działań Parlamentu #1

Opublikowano w Parlament

W pierwszych miesiącach roku szkolnego, Parlament klas 4-6 zorganizował zabawę Halloween, dziękujemy za wspólną zabawę.

Na ostatnim spotkaniu poruszono kwestie:

 • zawieszenia dodatkowych luster w szatniach
 • oczekiwania w korytarzu na zajęcia w bilbiotece
 • zgłaszania usterek pojawiających się w szkole
 • organizacji szkolnych Mikołajek

 

FILMY: O NAS

 •  
 •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

 •   
 •   
 •   
 •   
 •