Klasy I

Opublikowano w Świetlica

 

ŚWIETLICA klas 1
Wychowawca: Joanna Materek


Grupa świetlicowa „1” liczy 40 uczniów klas pierwszych.
Uczniowie przebywają w świetlicy (sala nr 1) po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
Zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki oraz optymalnych warunków do zabawy i odpoczynku.
Cele świetlicy:

1. Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad współżycia społecznego,
- omawianie poszczególnych zasad współżycia, pogadanki, dyskusje.
2. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy,
- przestrzeganie ustalonych zasad zachowania w świetlicy, na terenie szkoły i placu zabaw.
3. Motywowanie do samodzielności i osobistej kreatywności,
- zachęcanie do samodzielnego organizowania czasu wolnego, realizowania własnych pomysłów zabaw, oraz do uczestniczenia zgodnie z zainteresowaniami w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.
4. Praca wychowawcza zmierzająca do kształtowania właściwych postaw,
- zajęcia warsztatowe, pogadanki tematyczne, dyskusje, odgrywanie scenek rodzajowych.
5. Wychowanie prozdrowotne.
- propagowanie zdrowego trybu życia (pogadanki, dyskusje),
6. Wychowanie proekologiczne,
- uczenie właściwego stosunku do przyrody, zapoznanie z tematyką ekologiczną, ochroną przyrody i zagrożeniami dla środowiska,
7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

FILMY: O NAS

  •  
  •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

  •   
  •   
  •   
  •   
  •