Klasy II

Opublikowano w Świetlica

Świetlica Klas 2

Wychowawca Anna Ożóg

 

Świetlica szkolna spełnia głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć

świetlicowych (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie           

i miesiące roku szkolnego), uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania,

zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia

świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez

ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie          

i codziennych nawykach wychowanków.

 

FILMY: O NAS

  •  
  •  

GALERIE

FILMY: WYDARZENIA

  •   
  •   
  •   
  •   
  •