Wolontariat

Koordynator: Anna Adamonis

Nasza szkoła zawsze angażowała się w różnego rodzaju działalność dobroczynną. Wiele akcji wpisało się już na stałe w harmonogram roku szkolnego.

Chcąc zintensyfikować działania oraz nadać im bardziej formalny wymiar, we wrześniu 2020 roku założyliśmy Szkolne Koło Wolontariatu (SKW). SKW tworzą uczniowie oraz nauczyciele. Wszyscy chętni siódmo- i ósmoklasiści zostają wolontariuszami, którzy pod opieką nauczycieli uczestniczą w poszczególnych akcjach. W ten sposób – dzięki zaangażowaniu zarówno uczniów, ich rodzin, jak i nauczycieli – możemy wspólnymi siłami dokonywać wspaniałych rzeczy.

Część akcji zarezerwowana jest wyłącznie dla wolontariuszy – oni współtworzą koło, mogą zgłaszać pomysły i decydować, w które działania chcą się włączyć. Posiadają też Legitymację Wolontariusza STO 2, gdzie gromadzone są wpisy, świadczące o ich zaangażowaniu w działalność koła. W niektóre akcje charytatywne realizowane przez naszą szkołę mogą włączać się także uczniowie z młodszych klas. Nad wszystkimi wspomnianymi działaniami czuwa koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu.

Wolontariat to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje działalność na rzecz innych osób i instytucji, ale także pracę na rzecz środowiska szkolnego.

Do naszych cyklicznych akcji należą:  

  • sadzenie cebulek żonkili
  • Podaj Łapę
  • wsparcie uroczystości pasowania na ucznia
  • Światło dla Hospicjów
  • wizyty w Domu Seniora
  • świąteczne warsztaty Starsi dla młodszych
  • Szlachetna Paczka
  • Pola Nadziei
  • zakrętki dla Korczaka
  • pomoc w bibliotece.

 

Pola Nadziei 2024 - Sto2
Pola Nadziei 2024
Nasi Wolontariusze na Finale Pól Nadziei 2023 - Sto2
Nasi Wolontariusze na Finale Pól Nadziei 2023
Pomoc Turcji - Sto2
Pomoc Turcji
Światło dla Hospicjum - Sto2
Światło dla Hospicjum
Sadzenie żonkili - Sto2
Sadzenie żonkili
WARSZTATY ŚWIĄTECZNE - Sto2
WARSZTATY ŚWIĄTECZNE
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY - Sto2
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
SZLACHETNA PACZKA 2021 - Sto2
SZLACHETNA PACZKA 2021
ŻONKILE 2022 - Sto2
ŻONKILE 2022
SZLACHETNA PACZKA 2020 - Sto2
SZLACHETNA PACZKA 2020
PODAJ ŁAPĘ - Sto2
PODAJ ŁAPĘ
DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU UZNAJEMY ZA ROZPOCZĘTĄ! - Sto2
DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU UZNAJEMY ZA ROZPOCZĘTĄ!
II STO MEDYKOM - Sto2
II STO MEDYKOM