WYNIKI XV KONKURSU RECYTATORSKIEGO I POEZJI ŚPIEWANEJ 24.04

Protokół XV Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej

W dniu 24.04. 2019 r. Jury w składzie:

– Marzena Nieczuja-Urbańska – przewodnicząca
– Jerzy Gorzko – członek
– Waldemar Sawicki – członek

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w Kategorii Recytacji :

1 miejsce: ex equo Franek Piróg i Róża Znaniecka z Podstawowej Szkoły Społecznej „Niedżwiednik”
2 miejsce : ex equo : Sylwester Popielarz ze Szkoły Podstawowej nr 89 i Anna Pile ze Szkoły Podstawowej nr 35
3 miejsce: Gabriela Matyjas z Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej

Wyróżnienia:
Jakub Krupiński z II Społecznej Szkoły Podstawowej STO; Marta Kopalska z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st., Stanisław Białas z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st.; Aleksander Najder ze Szkoły Podstawowej nr 27; Ernest Rhode ze Szkoły Podstawowej nr 25; Dawid Lipowski z I Społecznej Szkoły Podstawowej STO

W Turnieju Poezji Śpiewanej:

1 miejsce: Nel Wieczorek z II Społecznej Szkoły Podstawowej STO
2 miejsce: nie przyznano
3 miejsce: nie przyznano
Wyróżnienie: Iga Gościcka z II Społecznej Szkoły Podstawowej STO za „Idzie kot”; Laura Pocheć ze Szkoły Podstawowej nr 27 za „Kaczkę Dziwaczkę”; Ada Ankiersztejn ze Szkoły Podstawowej CET za „Tydzień”; Zuzanna Ulasińska z I Społecznej Szkoły Podstawowej STO za „Dzieci tańczą”

Wyróżnienie dla akompaniatora, Kacpra Kuklińskiego.

i zaprosić te osoby w charakterze wykonawców na uroczysty Koncert Laureatów, który odbędzie w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. O terminie poinformujemy opiekunów wykonawców.

Do Wojewódzkiego Konkursu Poezji Polskiej w dniu 20 maja w Sopocie zostali zakwalifikowani: Franek Piróg i Róża Znaniecka

O decyzji Jury dotyczącej osób wytypowanych do etapu wojewódzkiego w kategorii Poezja Śpiewana poinformujemy po trzecim dniu przesłuchań.

Wszystkim wykonawcom, nauczycielom, rodzicom serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie w przygotowanie prezentacji.

Organizatorzy.