MORE THAN WORDS – NAGRODY

Drodzy uczestnicy, opiekunowie i fani Festiwalu More Than Words
Kilka bieżących ogłoszeń.
1/ Tegoroczny Koncert Laureatów, połączony z uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów, nie będzie mógł się
odbyć z powodu wciąż trwającej pandemii i wynikających z niej społecznych środków ostrożności.
2/ Dyplomy Laureatów 1, 2 i 3cich miejsc zostaną rozesłane drogą elektroniczną na wszystkie dostępne nam adresy
e-mail podane przez Państwa w zgłoszeniach.
3/ Nagrody dla Laureatów 1, 2 i 3cich miejsc oczekują na Państwa w sekretariacie II Społecznej Szkoły Podstawowej
STO w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245 od dziś do 10 czerwca 2021 roku, w godzinach 8 – 15. Nieodebrane w tym
terminie nagrody przejdą na rzecz kolejnej edycji Festiwalu More Than Words.
4/ Nie mamy możliwości wysyłania nagród drogą pocztową.

Pozdrawiam serdecznie
Jakub Zaleski