Psycholog

Maria Jaroszewicz

Psycholog obejmuje opieką wszystkie dzieci w szkle. W razie wystąpienia problemów zaprasza na indywidualną rozmowę lub/i odwiedza dzieci w salach. Prowadzi wspierające, motywujące rozmowy. Diagnozuje system wychowawczy w klasach oraz uczniów, których w razie potrzeby kieruje na dodatkowe konsultacje. Działa na rzecz klas organizując tematyczne warsztaty. Ściśle współpracuje z pedagogiem szkolnym podejmując działania prewencyjne i interwencyjne oraz współpracuje z rodzicami. Wspiera wychowawców klas w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły.

Zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny lub sekretariat.