Gimnastyka korekcyjna

Prowadzący: Piotr Formela

GIMNASTYKA KOREKCYJNA / KL 0-3
I. Cel główny
Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i wyrobienie u dzieci nawyku
prawidłowej postawy we wszystkich czynnościach życia codziennego.

II. Cele szczegółowe
• Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała,
• Zapobieganie pogłębianiu się wady postawy,
• Wzmocnienie osłabionych partii mięśniowych,
• Rozciąganie mięśni przykurczonych,
• Wytworzenie silnej stabilizacji kręgosłupa,
• Wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu,
• Utrwalanie nawyku prawidłowego oddychania.

III. Zadania szkoły
• Wspomaganie harmonijnego rozwoju uczniów,
• Formowanie potrzeby dbania o własną sylwetkę i sprawność fizyczną,
• Stworzenie jak najlepszych warunków pracy uczniów i wyrabianie nawyków
higieniczno – zdrowotnych,
• Dokonywanie oceny postawy ciała i poziomu sprawności fizycznej uczniów,
• Umożliwienie uczestnictwa w zajęciach gimnastyki korekcyjnej wszystkim uczniom z
wadami postawy.