Koszykówka

Prowadzący: Andrzej Born

W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas 4 -8

 • Cele i zadania zajęć:
 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
 • wyposażenie dzieci w nowe umiejętności ruchowe
 • stymulowanie rozwoju fizycznego
 • eksponowanie indywidualnych możliwości dziecka
 • tworzenie sytuacji sprzyjających integracji uczestników zajęć
 • wdrażanie nawyków aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia –
 • przygotowanie do uczestnictwa w szkolnych i międzyszkolnych turniejach koszykówki :
 1. Mistrzostwa Gdańska Szkół Podstawowych w Trójkach Koszykarskich
 2. Szkolne Turnieje Trójek Koszykarskich
 3. Mistrzostwa Szkoły Dwójek Koszykarskich
 4. Mistrzostwa Szkoły Trójek Koszykarskich
 5. Turniej Koszykarskich Nadziei
 6. Mistrzostwa Gdańska Szkół Podstawowych w Koszykówce Chłopców
 • Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętność :
 • poruszania się po boisku z piłką i bez piłki
 • zatrzymania na jedno lub dwa tempa
 • kozłowania piłki w miejscu i w biegu lewą i prawą ręką
 • wykorzystania umiejętności kozłowania piłki w zabawach „Król kozłowania” , „Berek z kozłowaniem”
 • podania piłki sposobem półgórnym w miejscu i w ruchu
 • rzutu oburącz z miejsca i w wyskoku
 • rzutu do kosza z dwutaktu
 • stosowania uproszczonych przepisów w grze