Unihokej

Prowadzący: Andrzej Born

Cele i zadania zajęć:

– zagospodarowanie czasu wolnego dzieci – wyposażenie dzieci w nowe umiejętności ruchowe – stymulowanie rozwoju fizycznego – eksponowanie indywidualnych możliwości dziecka – tworzenie sytuacji sprzyjających integracji uczestników zajęć – wdrażanie nawyków aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia – przygotowanie do uczestnictwa w szkolnych i międzyszkolnych turniejach unihokeja :

• Mistrzostwa Gdańska Szkół Podstawowych w Unihokeju
• turnieje szkolne międzyszkolne
• Wiosenny Turniej Unihokeja

Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętność :

• poruszania się po boisku z piłką i bez piłki
• prowadzenia piłki kijem i oddanie strzału na bramkę
• podanie piłki w parach w miejscu i w ruchu
• stosowania uproszczonych przepisów w grze