Pracownia fizyczna

Prowadzący: Justyna Kucharska

Laboratorium 4-6, 7 -8

Nasza szkoła posiada własne laboratorium w których uczniowie raz w tygodniu spotykają się na zajęcia laboratoryjne z fizyki. To szansa by od kulis poznać świat fizyki od praktycznej strony. Tego typu ćwiczenia mają na celu wykorzystanie wiedzy teoretycznej, jaką nabywają uczniowie na zajęciach lekcyjnych oraz pokazać młodszym uczniom, że fizyka jest interesującym przedmiotem. Dzięki zajęciom laboratoryjnym nasi uczniowie poszerzają swoją wiedzę praktyczną, doskonalą umiejętności obserwacyjne, kreują badawczą postawę, kształcą umiejętność zadawania pytań w odniesieniu do badanych zjawisk, rozwijają myślenie i umiejętności poprzez samodzielne bądź grupowe eksperymentowanie.