Dokumenty ogólne
Statut Szkoły Podstawowej

STATUT_STO_SP_01092023


Program profilaktyczno-wychowawczy

Szkolny_program_wychowawczo_profilaktyczny


Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Regulamin-SKW