Dokumenty ogólne
Statut Szkoły Podstawowej

Statut_STO 01_09_2019


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

WZO.docx Rada sierpien 2019


Program profilaktyczno-wychowawczy

Prezentacja Misja Szkoy PowerPoint