Szkoła STO2

Dojeżdżających do naszej szkoły od wschodu, z Siedlec, z daleka witają piękne wczesnobarokowe szczytnice z ornamentem okuciowym. Szkoła ma siedzibę w historycznym miejscu, w bardzo starym dworze zwanym Krzyżowniki. W XV wieku majątek Krzyżowniki otrzymała od Krzyżaków  zamożna i wpływowa rodzina gdańskich patrycjuszy, Bocków. W XVI w. wybudowano tu podziemny rurociąg, który ze stawu młyńskiego w Krzyżownikach dostarczał wodę miastu. W XVII w. dwór rozbudowano. W roku 1623 gościł tu Zygmunt II Waza. Najstarsze elementy w budynku szkoły, zachowane do dzisiaj, pochodzą z połowy XVII w.

 

ZAŁOŻENIE SZKOŁY – ROK 1989

W kwietniu 1989 r. grupa entuzjastycznie nastawionych rodziców i nauczycieli przystąpiła do zorganizowania szkoły na Morenie, przy parafii Bożego Ciała. Dzieci mają być szczęśliwe, nauczyciele z dobrym przygotowaniem pedagogicznym. Ma być bezpiecznie, z solidną dydaktyką.

Czas pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce, to także moment powstania ogólnopolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w którego strukturę rodzice wpisali tworzoną szkołę. W sierpniu Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego wydało zezwolenie na działalność pierwszej szkole społecznej w Gdańsku.

 

LATA 1989 – 1992 SZKOŁA PRZY KOŚCIELE BOŻEGO CIAŁA

Odwiedził nas minister Samsonowicz, który inaugurował w Gdańsku rok akademicki, gościliśmy także doradcę Margaret Thatcher ds. szkolnictwa.
W 1992 r. naukę pobiera 80 uczniów. Szkoła zmienia siedzibę. Urząd miasta oferuje nam wymagający remontu budynek przy Kartuskiej 245. Dyrektorem szkoły zostaje p. Andrzej Born.

 

LATA 1992-1999 SZKOŁA ISTNIEJE X LAT

1 września 1992 r., uroczyste przecięcie wstęgi! Jesteśmy w nowej siedzibie – Dwór Krzyżowniki, Kartuska 245!

W kwietniu 1993 r. odbył się pierwszy MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO. Rozstrzygnięto konkurs na emblemat szkoły – zwyciężyła uczennica Ewa Born. Odwiedzają nas aktorzy z Teatru „Wybrzeże”. Goście ze szkół w Finlandii i Stanach Zjednoczonych goszczą u nas w ramach Dni Języka Angielskiego. Kolejne „Dni Angielskie” obfitowały w konkursy, filmy, inscenizacje i zakończyły się wydaniem tomiku poezji uczniów – „WINDOWS”.

W 1994 r. działalność rozpoczyna koło teatralne „PODZIEMNY TEATRZYK UKRYTYCH TALENTÓW BOMBA” prowadzony przez Annę Ostrowską-Warzechę. W szkole powstaje także biblioteka, założona przez panią Teresę Markuszewską. Decyzją Rady Pedagogicznej utworzono fundusz stypendialny. Do szkoły uczęszcza już 119 uczniów. W drugim semestrze dyrektorem do spraw pedagogicznych zostaje Mariola Smoleń.

W 1996 r. wyremontowano salę gimnastyczną, urządzono pracownię komputerową, ruszył radiowęzeł (na sprzęt uczniowie zbierali fundusze przez różne inicjatywy własne). We wrześniu gościliśmy Zofię Kłakównę, autorkę programu języka polskiego ”To lubię”, która przybyła na konferencję przygotowaną przez naszych nauczycieli dla polonistów szkół gdańskich.

Rok 1998 – wizytacja kuratora oświaty i wspaniała opinia o szkole:

  • edukacja sportowa na poziomie wyróżniającym
  • pozytywnie oceniono budowę struktury szkoła – rodzice (wiele imprez, częste kontakty)
  • rzadko spotykana stabilizacja grona pedagogicznego
  • nauczanie początkowe stosuje najnowsze metody, aktywizujące całą klasę
  • propozycja informatyczna i biblioteka na wysokim, wyróżniającym poziomie

 

 

LATA 1999 – 2004 SZKOŁA ISTNIEJE XV LAT

Rok 1999 to pierwszy rok reformy – ruszyło gimnazjum. W II semestrze nasi uczniowie po raz pierwszy wyjechali do Oberhausen w Niemczech, w ramach programu „Hanza w edukacji”. W grudniu odbyło się spotkanie absolwentów, przybyło 50! W styczniu 2000 r. wielkim sukcesem zakończył się Koncert Wschodzących Gwiazd.

Rok 2001/02. Rodzice i nauczyciele czytają książki swego dzieciństwa – włączamy się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Powstaje autorska klasa, prowadzona przez Bożenę Kusz, tworząca zespół teatralny „Łał!”. Nasze grupy teatralne „Bomba” i „Łał!” odnoszą sukcesy na  ogólnopolskich przeglądach teatralnych „Szkolne spotkania z Melpomeną”. Działa „Świetlica Podróżników”. Mamy już 170 uczniów.

Rok 2002/03. Wybieramy zadania i włączamy się w całoroczny program „Szkoła z klasą”. Duża satysfakcja, otrzymujemy CERTYFIKAT SZKOŁY Z KLASĄ.
W szkole zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzi sześciu nauczycieli, obejmując opieką wszystkie dzieci z dysleksją rozwojową. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w zajęciach z psychologiem p. Zofią Śpiewak – uczymy się lepiej rozumieć i mądrzej kochać dzieci. Nasze wysiłki potwierdza certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji „SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ”. Drużyna unihokeja to mistrzowie Gdańska i wicemistrzowie woj. pomorskiego. Majowy Festiwal Nauki pokazał najmłodszym ciekawe eksperymenty. Najlepsi uczniowie w klasie trzeciej mają zapewniony wstęp do liceum – są laureatami konkursów przedmiotowych.

Rok 2003/04 rozpoczęliśmy konferencją NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA I PISANIA ORAZ DZIECI NADPOBUDLIWYCH, przygotowaną przez naszych anglistów: A. Grzegorzewską, B. Gosztyłę, G. Kosicką i D. Muszyńską, dla 120 nauczycieli z Trójmiasta. Materiały pokonferencyjne opracowała prof. Marta Bogdanowicz, nasz opiekun naukowy, ekspert od dysleksji. Uczniowie licznie biorą udział w akcji „Pola nadziei”, wspierającej gdańskie hospicjum. Mamy dwóch laureatów w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA REPORTAŻ RADIOWY I PRASOWY.

Rok 2004/05 – zmiany. Dyrektorem został p. Marek Grąziewicz, a zastępcą ds. pedagogicznych p. Bożena Kusz, związana ze szkołą od 15 lat. Zorganizowaliśmy konferencję wojewódzką na temat „ROLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W SYSTEMIE OŚWIATY NA TERENIE WOJ. POMORSKIEGO”. Działa drużyna harcerska. Mamy kilku finalistów ogólnopolskich konkursów lingwistycznych. Stawiamy na kształcenie językowe, zwiększamy liczbę godzin języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego; dla chętnych język hiszpański. Pełen emocji i dziecięcej wrzawy był dzień otwarty dla przedszkoli gdańskich. Inny charakter miało SPOTKANIE ABSOLWENTÓW, zorganizowane dla uczczenia 15-lecia szkoły. Przybyli przedstawiciele siedmiu roczników. Prawdziwą furorę zrobiły maleństwa w nosidełkach, pociechy naszych byłych uczennic. Reprezentacja Unihokeja zajęła III m w Mistrzostwach Gdańska, a Rafał Rybicki był Mistrzem Gdańska w biegu na 600 m. Unowocześniona zostaje pracownia komputerowa: zainstalowane zostały nowe komputery, zakupiony skaner, drukarka, krzesła obrotowe.

 

ROK 2005/2006

Gimnazjum rozpoczęło rok szkolny wyjazdem integracyjnym do Ostrzyc – spływy kajakowe stają się ulubioną formą wyjazdów gimnazjalistów. Cały czas poszerzana jest oferta zajęć pozalekcyjnych: harcerstwo, dżudo, zespół pieśni i tańca oraz zajęcia baletowe dla najmłodszych. WOJEWÓDZKA SZTAFETA MATEMATYCZNA – to konkurs dla gimnazjalistów przygotowany przez p. Grażynę Gerlach. Stale rozrasta się konkurs „LUBIĘ POEZJĘ”, finał odbywa się w Ratuszu Staromiejskim. We współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury organizujemy drugą konferencję: „Dobra szkoła –  szkoła dla wybitnych, czy dla każdego?”. Bierze w niej udział socjolog oświaty  prof. Ireneusz Białecki oraz pani Katarzyna Hall. Latem wyremontowany został dach i położona nowa elewacja. Szkoła odmłodniała.

 

ROK 2006/2007

Oddane zostały nowe sale gimnastyczne w budynku w lasku – odbywa się tam większość zajęć pozalekcyjnych. Zapadła też decyzja o utworzeniu gabinetu do zajęć plastycznych w pomieszczeniach po Zespole Ekonomicznym. Remont rusza pełną parą. Zdążyć trzeba na wrzesień 2007. W szkole zaczyna działać monitoring, który z początku budzi wiele emocji. Remontowane są łazienki dla dzieci najmłodszych, wymieniane jest w całej szkole oświetlenie. Obywają się kolejne Konkursy Tenista Stołowego w grudniu i maju – to tradycja naszej szkoły. Uczestnicy są zachwyceni poziomem i organizacją imprez. Powstaje Zespół Pieśni i Tańca, propagujący regionalną i narodową kulturę ludową. W szkole mamy laureatów i finalistów woj. konkursu matematycznego Asy Matematyczne oraz siedem wyróżnień w Kangurze 2006. Są też laureaci Ogólnopolskiego Konkursu English High Filer 2006 oraz woj. „Red, White & Blue”. W kwietniu do szkoły przyjechało 132 uczestników konkursu recytatorskiego i poezji śpiewanej: „Lubię poezję”, którego finał odbył się w stale współpracującym już z nami Centrum Kultury Nadbałtyckiej. Zorganizowaliśmy warsztaty metodyczne dla polonistów (z udziałem autorki programu „TO LUBIĘ!” p. A. Kłakównej). Poza tym uczestniczymy w ogólnopolskich i gdańskich akcjach charytatywnych: GÓRA GROSZA, POLA NADZIEI, ŚNIADANIE WIELKANOCNE DLA NAJUBOŻSZYCH; po raz kolejny organizujemy zabawę mikołajkową dla dzieci z porażeniem mózgowym oraz bal karnawałowy dla dzieci chorych na mukowiscydozę. Po raz drugi w Dzienniku Bałtyckim ukazuje się wkładka promocyjna szkoły. Działa, stale ulepszana, strona internetowa szkoły. Wzrasta liczba dzieci w szkole – naukę pobiera 185 uczniów. Osiągamy bardzo dobre wyniki ze sprawdzianu podsumowującego naukę w szkole podstawowej oraz z testów gimnazjalnych, znacznie przewyższające średnią ocen w Gdańsku, województwie pomorskim i kraju. Po raz pierwszy w historii szkoły nasz uczeń nagrodzony jest stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Mamy wiele planów na przyszłość. Systematycznie wdrażamy je w życie. Ale o tym można dowiadywać się na bieżąco z naszej strony internetowej.

 

HISTORIA SZKOŁY LATA 2007-2013

Następuje dynamiczny rozwój szkoły. Realizowane są kolejne inwestycje Po wybudowaniu dwóch sal dydaktycznych w budynku po starej stolarni w lasku oraz zaadoptowaniu pomieszczeń po byłym Zespole Administracyjno-Ekonomicznym Szkół na salę do zajęć plastycznych szkoła przystępuje do budowy boiska do zajęć sportowych. Powstaje nowe , wielofunkcyjne boisko przystosowane do gry w piłkę nożną, koszykówkę ( równocześnie mogą odbywać się 2 mecze w koszykówkę), siatkówkę, tenisa ziemnego i innych.

Kolejną inwestycją jest zaadoptowanie starej przybudówki szkolnej przeznaczonej do rozbiórki na bibliotekę. Nowa inwestycja sprawia, iż w miejsce starej biblioteki powstała dodatkowa klasa i tym samym można było zwiększyć ilość uczniów w szkole. Jednocześnie zagospodarowano w pełni teren przylegający do biblioteki od strony ulicy Kartuskiej budując w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” profesjonalny plac zabaw dla dzieci z tartanowym podłożem, odpowiednim pasem zieleni i stosownymi przyrządami do zabaw. Ponadto w lasku powyżej budynku starej stolarni powstała kilkudziesięciometrowa bieżnia tartanowa przystosowana także do skoczni w dal.

W związku z wejściem w życie nowej podstawy programowej, w szczególności uruchomienia dla klas „0” odpowiednich pomieszczeń przystosowanych dla pięciolatków zaplanowaliśmy i wykonaliśmy remont kapitalny poddasza tworząc tam 2 oddziały klasowe z odrębnym węzłem sanitarnym i możliwością łączenia sal w jedno duże pomieszczenie świetlicowe.

Szkoła od samego początku eksploatacji obiektu przy ul. Kartuskiej posiadała bardzo nieefektywny i przestarzały system grzewczy oparty na węglu. W związku z powyższym koniecznością było wybudowanie nowej kotłowni przystosowanej do ogrzewania gazowego. Przy wykorzystaniu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wybudowano nową kotłownię z dwoma piecami gazowymi o wydolności 90 kw każdy , przy czym ogrzewaniem gazowym objęto także budynek w lasku.

Następuje dalszy, dynamiczny rozwój szkoły i koniecznością staje się budowa dodatkowych sal dydaktycznych. Jednocześnie w związku ze stale wzrastająca liczbą nauczycieli niezbędne jest wydzielenie nowego , większego i spełniającego wszelkie wymogi pokoju nauczycielskiego. Powstała więc koncepcja budowy tzw łącznika scalającego dwa skrzydła obiektu. Nowa koncepcja wpisania w obiekt zabytkowy nowoczesnej formy architektonicznej, otrzymała akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków i tym samym zyskaliśmy nowoczesną klasę oraz pokój nauczycielski zwłasnym węzłem sanitarnym oraz szatnią.

W dalszej perspektywie istnieje konieczność budowy nowej Sali gimnastycznej oraz dodatkowych pomieszczeń. Plany te będą realizowane przy współudziale Miasta Gdańska w ramach tzw lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. W chwili obecnej szkoła przygotowała całość inwestycji do pozwolenia na budowę włącznie a jej realizacja planowana jest na lata 2014-2015