Sprawozdanie z posiedzenia zarządu STO z 12.04.2022

1.     Informacja dyrekcji szkoły o wynikach analizy finansowej i założeniach dla potencjalnego przejęcia budynku po bursie pod bieżącą działalność szkoły.

2.     Przegląd i planowanie działań w przedmiocie przedłużenia umów z UM Gdańsk.

3.     Omówienie statusu wdrożenia nowego systemu wynagrodzeń w szkole.

4.     Dyskusja o komunikacji na linii rodzice i nauczyciele – wskazanie potrzeby ankiety wśród nauczycieli oraz omówienia jej wyników w gronie Rady Rodziców.

5.     Dyskusja o rankingu szkół oraz informacja dyrekcji szkoły o realizowanych działaniach naprawczych w związku z wynikami egzaminów w klasach ósmych w 2021r.