Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu 22.03.2022

1.     Informacja dyrekcji szkoły o statusie wdrożenia nowego systemu wynagrodzeń w szkole.

2.     Omówienie kluczowych zadań dla zarządu w najbliższym okresie.

3.     Potwierdzenie krótkoterminowych priorytetów działania zarządu w 2022:

§  poprawa komunikacji zarządu z członkami STO

§  inicjalizacja rozmów z UMG w przedmiocie przedłużenia umów użyczenia

§  przegląd statusu prawnego budynków szkoły

§  analiza możliwości pozyskania budynków w pobliżu szkoły

§  potrzeby inwestycyjne i remontowe oraz finansowanie dla inwestycji

§  monitoring kosztów szkoły i czynników makroekonomicznych

4.     Ustalenie dodatkowego spotkania Zarządu na 12.04 w przedmiocie analizy finansowej dla potencjalnego przejęcia budynku po bursie pod bieżącą działalność szkoły, ewentualne poszerzenie oferty edukacyjnej.