Organ prowadzący

ZARZĄD SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 200 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W GDAŃSKU

Sylwia Betlej Prezes
Przemysław Dąbrowski Wiceprezes
Aneta Tabas-Sulecka Członek Zarządu
Jarosław Linda Sekretarz
Marek Wlizło Skarbnik

DYREKCJA SZKOŁY

Jolanta Dziubanik Dyrektor
Anna Sarad Dyrektor ds. pedagogicznych