Przedmioty artystyczne (muzyka, plastyka, technika)
Przedmiotowe zasady oceniania - technika, Jakub Jasiński

PSO technika


Przedmiotowe zasady oceniania - plastyka klasy 7, Barbara Skowron-Zaleska

PZO_plastyka7_2021_22_BSkowron


Przedmiotowe zasady oceniania - plastyka klasy 4-6, Wojciech Kucharz

PZO_plastyka 4-6_2021_22_wojtek


Przedmiotowe zasady oceniania - muzyka klasy 4-7, Ewa Dubiella

PZO muzyka 4-8