Połączeni z Ukrainą
W pierwszym dniu wiosny postanowiliśmy zorganizować Dzień Projektowy pt. „Połączeni z Ukrainą”. Podczas licznych zajęć poznawaliśmy wspólną historię, codzienność, kulturę i wiele aspektów życia naszych sąsiadów borykających się z tragedią wojny. Niektóre zajęcia poprowadzili goście z Ukrainy, którzy przybyli do naszej szkoły osobiście lub łączyli się z uczniami wirtualnie.
Nie mogliśmy pominąć też chęci pomocy, stąd były też zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie przygotowywali pamiątki na kiermasz. Został on poprowadzony w ramach świetlic klas 4-8. Z kiermaszu udało się zebrać 5935 zł 36 gr.
Zorganizowaliśmy również Pływacki Maraton Pokoju, za udział w którym szczególne podziękowania składamy:
> Marcelowi, absolwentowi naszej szkoły , bratu Sambora z klasy 7
> mamie Marcina z klasy 2a i Szymona z klasy 3c
> tacie Wojtka z klasy 3c
> nauczycielce angielskiego pani Ani
> wszystkim nauczycielom pływania: Natalii, Markowi, Adamowi
RAZEM przepłynęliśmy 5932 baseny czyli 148 kilometrów !!!
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom.