Debata IISTO

6/12/2023 odbyła się w naszej szkole Debata, w której udział wzięli przedstawiciele uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Wszyscy zebrani byli podzieleni na sześć sześcioosobowych (dwoje uczniów, dwoje rodziców, dwoje nauczycieli) grup.

Omawiane tematy to: sprawdziany, korepetycje, zajęcia dodatkowe oraz kierunek szkoły.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich obecnych udało się zebrać informacje i do dalszej analizy i działań.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom, które wypełniły ankiety.