TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY

W tym roku z okazji Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły odwiedzili miejsca pamięci narodowej.
Klasy 4 idąc „Śladem męczeństwa Polaków”-wyszły na Cmentarz Łostowicki odwiedzając Pomnik Golgoty Wschodu, Pomnik Ponarski oraz Pomnik pamięci Polonii Gdańskiej, Kaszubów i Pomorzan.
Klasy 5 realizując projek t„Zdarzyło się w Gdańsku” – poszły na spacer do Hewelianum.
Klasy 6 udowodniły że „Gdańsk miastem wielkokulturowym” wyszły na cmentarz garnizonowy odwiedzając groby muzułmańskie, żydowskie, prawosławne i protestanckie. Uczniowie byli także na grobie Inki i Zagończyka.
Klasy 7 były na wycieczce „Śladami Polonii Gdańskiej”.
Z p. przewodnik Gabrielą Kosicką zwiedzili miejsca związane z historią Gdańska w dwudziestoleciu międzywojennym.
Klasy 8 rozegrały grę miejską „II wojna światowa zaczęła się w Gdańsku” odkrywając historię miejsc, które były związane z II wojną światową.