Mali odkrywcy

Prowadzący: Małgorzata Kozłowska

Zajęcia z Małych Odkrywców mają formę laboratoryjną, doświadczalną. Adresatem są dzieci klas 0-3 Podczas zajęć przeprowadzane są eksperymenty z trzema stanami skupienia: ciałem stałym, cieczą i parą wodną. Badamy bezwładność i ruch. Zajmujemy się uzyskiwaniem barwników z naturalnych produktów spożywczych. Dowiemy się, co to jest magnetyzm, dyfuzja i jak wykonać samodzielnie piasek kinetyczny, sztuczny śnieg oraz inne masy plastyczne. Tematy zajęć nawiązywać będą do przerabianych treści z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej.

Serdecznie zapraszam