PARLAMENT UCZNIOWSKI

PLAN PRACY PARLAMENTU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

CEL GŁÓWNY: ZAANGAŻOWANIE UCZNIÓW W DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Rozwijanie w uczniach zdolności przywódczych.
 • Zachęcanie do dzielenia się własnymi pomysłami.
 • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
 • Zachęcenie do dbania o rozwój szkoły.
 • Ukazanie uczniom możliwości parlamentu szkolnego.
 • Wzmacnianie postaw konsekwentnych.
 • Propagowanie zachowań społecznych, jak świadomy i dobrowolny udział w wolnych wyborach.

Plan działań parlamentu na rok szkolny 2021/2022 opierać się będzie na wywiadzie, który nauczyciel przeprowadzi z uczniami na pierwszym zebraniu parlamentu. Proponowana przeze mnie działalność parlamentu zakłada:

 • Organizowanie imprez szkolnych;
 • Dbanie o dobro uczniów;
 • Występowanie z propozycjami przedstawionymi przez uczniów na zebraniach rady pedagogicznej;
 • Wspomaganie uczniów w realizacji zaproponowanych przez nich działań;
 • Regularne spotkanie z członkami parlamentu szkolnego oraz z przedstawicielami klas;

SKŁAD PARLAMENTU SZKOLNEGO

W skład parlamentu klas 4-6 wchodzą

Przewodniczący – Ignacy Korycki

Zastępcy: 

Michał Siwek

Łucja Gregorowicz

Filip Jakubiak

 

Parlament KLAS 7-8 w tym roku reprezentują

Przewodnicząca – Wiktoria Zdanowska

Zastępcy: 

Mikołaj Motowidło

Nadia Zawadzka

Kornelia Jankowska