Sprawozdanie z posiedzenie zarządu STO z 09.11.2022

W trakcie spotkania omówiono następujące tematy:

  1. Wnioski do miasta Gdańsk dotyczące zawieszenia lustra naprzeciw wyjazdu z terenu szkoły oraz rozważenia budowy przejścia dla pieszych bliżej sklepu.

Na styczeń planowane jest złożenie również wniosków do Gdańskich Nieruchomości o przedłużenie umowy szkoły na użytkowanie budynków.

  1. Omówiono  materiał zebrany w trakcie wrześniowego pikniku. Z uwagi na bogactwo inicjatyw materiał zostanie przekazany do omówienia na nowo powoływaną Radę Szkoły.

Rada Szkoły będzie składała się z przedstawicieli grona nauczycieli, uczniów i rodziców i będzie przestrzenią do omawiania nowych projektów

  1. Poruszono temat możliwości zawężenia i specyfikacji zajęć dodatkowych. Ustalono, że siatka tych zajęć nadal wymaga modyfikacji, jednak ich zawężanie i specyfikowanie nie jest celem szkoły. Kółka mają rozwijać pasje i mają być szeroko dostępne zarówno dla nowo zainteresowanych dzieci, jak i dla doświadczonych uczniów.
  2. Omówiono podejście  do zebrań z rodzicami. Dyrekcja szkoły i Zarząd chcą aby zebrania te były przestrzenią do rozmowy na  problemy klasowe i przedmiotowe, a nie przekazywaniem harmonogramu wydarzeń.
  3. Z uwagi na nałożenie się roczników startujących do liceum, poruszono ideę otwarcia szkoły ponadpodstawowej przez STO.