SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU 07.01.2020

ZARZĄD II STO – 07.01.2020

  1. Omówienie planów inwestycyjnych w szkole. Dyskusja w przedmiocie zewnętrznego finansowania inwestycji krótko i długoterminowych.
  2. Informacja dyrekcji szkoły o wynikach finansowych po trzech miesiącach bieżącego roku szkolnego.
  3. Informacja dyrekcji szkoły o statusie rekrutacji do klas pierwszych i zerowych.
  4. Informacja dyrekcji szkoły o zmianach kadrowych w szkole.
  5. Informacja dyrekcji szkoły o planie wydarzeń w szkole na nadchodzące miesiące.
  6. Omówienie stanu zabezpieczeń p/poż w szkole.
  7. Dyskusja w przedmiocie przedłużenia umowy użyczenia budynku oraz agendy spotkania z władzami miasta w tej sprawie.