Sprawozdanie z posiedzenie zarządu STO z 19.05.2022

1. Informacja dyrekcji szkoły o przystąpieniu do programu Laboratorium Przyszłości.
2. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków do stowarzyszenia.
3. Informacja dyrekcji szkoły o statusie prac archeologicznych przygotowujących do uzyskania zgody na prace izolacyjne fundamentów.
4. Dyskusja w przedmiocie usprawnień komunikacji w szkole.
5. Omówienie przygotowania uczniów klas ósmych do egzaminu oraz przeprowadzenia testów poziomujących w klasach siódmych.
6. Dyskusja o możliwych obszarach współpracy szkoły z bursą.
7. Informacja o statusie wdrożenia nowego systemu wynagrodzeń w szkole.
8. Omówienie tematu zajęć dodatkowych w nowym roku szkolnym. Szczegóły do przedstawienia rodzicom na radzie rodziców.