Przedmioty humanistyczne (j. polski, historia, WOS)
Przedmiotowe zasady oceniania - język polski klasy 8, Anna Warzecha

PZO język polski


Przedmiotowe zasady oceniania - historia, Olga Włodarczyk

PZO historia


Przedmiotowe zasady oceniania - WOS, Olga Włodarczyk

PZO WOS